Om Peinapps

Peinapps er en enkelt­mands­virk­som­hed, og mit navn er Niels Pein. Min bag­grund for at arbejde med hjemme­sider er mange års erfa­ring fra for­skel­lige stil­linger inden for IT, og lige siden Inter­net­tet tog fart, har mine op­gaver næs­ten altid været noget der har med inter­net og bruger­grænse­flader i browsere at gøre.
Min egent­lige uddan­nelse lig­ger mange år til­bage, hvor jeg blev Akademi­ingeniør i Proces­teknik fra Aalborg Uni­ver­sitet, og sup­ple­rede det med 1. del af en HD i regn­skab sam­me sted. Det var der ikke meget web eller pro­gram­me­ring i, men adskil­lige cer­ti­fi­cerin­ger siden da har alle været inden for pro­gram­me­ring og/eller web.

Eksempler / referencer